İLETİŞİM

Telefon : 0539 627 8100
Mail       : kirmizibalonyayinevi@gmail.com
Baskı     : Altındag/ANKARA
Dağıtım : Beyoglu/İSTANBUL
Mrk.Ofis: Yakutiye/ERZURUM